Master thesis topics 2020-2021

Binnen de onderzoeksgroep CoCoon bieden wij elk jaar een divers aantal thesisonderwerpen aan. Hieronder staan de onderwerpen voor het academiejaar 2020-2021. Klik op een onderwerp om er meer over te weten en aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie.

The CoCoon research group offers several masterthesis subjects every year. An overview of the topics for the current academic year 2020-2021 are found below. Click on a subject to see more details and don't hesitate to contact us if you have further questions.

Gaining fundamental insight in Atomic Layer Deposition

Monte Carlo modellering van gas transport en dunne film depositie in complexe structuren
In situ meettechnieken voor een beter begrip van atomaire laag depositie: een big data approach
Aanbrengen van functionele coatings op poeders met behulp van atomaire laag depositie

Materials for nano-electronics and sensors

Atomaire laag depositie van kobalt voor toepassingen in de halfgeleiderindustrie
Selectoren : cruciale componenten voor next-gen geheugentechnologie
Modificeren van oppervlakeigenschappen voor laboratorium-op-een-chip apparaten

Materials for lithium-ion batteries for energy storage

Dunne film vaste stof batterijen
Atomaire laag depositie van functionele coatings voor lithium-ion batterijen
Protection of lithium anodes by atomic layer deposition of metal oxides

Materials for electrolysis of hydrogen as sustainable energy carrier

Atomic layer deposition of metal sulfides for energy applications
Oppervlakfysica van elektrodes voor groene waterstof productie

 

Voor alle aangeboden onderwerpen geldt:

Mobiliteitsmogelijkheden: gezien de industriële relevantie van dunne film depositie en de bestaande contacten tussen de onderzoeksgroep en bedrijven/onderzoeksinstellingen die in dit domein actief zijn, kan er desgewenst en in onderling overleg getracht worden om een bedrijfsstage bij dit thesisonderwerp te definiëren, maar dit is uiteraard geen verplichting.

Mogelijkheid tot opname in de Educatieve Master: Op dit moment is er geen expliciet educatief aspect voorzien. In geval van sterke interesse voor een specifiek onderwerp kan in onderling overleg worden bekeken of/hoe een educatief aspect in het thesisonderwerp ingepast kan worden.

© 2012-2015 CoCoon Research Department (works with IE7, firefox 3 or better). Drupal theme by Kiwi Themes.